Novosti

OBJAVLJENA NOVA STUDIJA U NOVOJ METODOLOŠKOJ BIBLIOTECI

U ožujku 2016. autorice Leburić Anči i Ninčević Antonia objavile su u novo-osnovanoj biblioteci Teme iz posebnih metodologija prvu studiju pod nazivom Zbirka metodoloških instrumenata iz socioloških istraživanja (publiciranih od 1991. do 2015.), u izdavačkoj kući Redak iz Splita. U Zbirci su sakupile metodološku i analitičku građu iz 31 publicirane studije, koje su organizirane po tematskim sadržajima njihovih predmeta istraživanja ili po temama ključnih teorijskih orijentacija. Tako se Zbirka sastoji od 10 podpoglavlja (u okviru 2. poglavlja), koja kolidiraju s istraživačkim područjima socioloških istraživanja, publiciranih u razdoblju od skoro 25 godina. To su sljedeća područja ili posebne sociologije kao etablirane sociološke znanstvene discipline (grane): (1) sociološka metodologija, (2) sociologija kulture (medija, turizma, mode i dizajna), (3) sociologija mladih, (4) sociologija odgoja i obrazovanja, (5) urbana sociologija, (6) socijalna ekologija, (7) sociologija žena, (8) socijalna patologija, (9) socijalna problematika u društvu, (10) društvene razvojne teme (poduzetništvo, kvaliteta života, ljudski kapital i otočke teme). Kako je većinu tih socioloških studija nemoguće svrstati pod jednu sociološku subdisciplinu, prethodne podjele su rezultat klasifikacijskih potreba u svrhu jasnije prezentacije i sistematizacije metodoloških instrumenata. Ovisno o metodološkoj artikulaciji svrhe pojedinoga instrumenta, alata ili procedure, ovu specifičnu građu su prezentirale onako kako je određeni instrument bio u istraživačkoj studiji elaboriran. Osim toga, publicirani su i sažeci ili predgovori tih studija, radi jednostavnijeg snalaženja čitatelja u prezentiranoj građi, kao i u ključnim ostvarenjima pojedine studije, odnosno njenim potencijalnim i primjenjivim društvenim ili znanstvenim učincima.

Iz Predgovora urednice prof. dr. sc. Anči Leburić:

„Nepuna tri desetljeća aktivnoga bavljenja istraživačkim poslom omogućila su nam oblikovanje Zbirke u kojoj je bilo relevantno prezentirati konstruirane metodološke instrumente, koje smo primijenili u funkciji istraživačkih terena ili mjernih testiranja određenih teorijskih teza. Ipak, temeljni urednički cilj naglasio je metodološko artikuliranje svih istraživačkih faza, bez obzira na njihovu temeljnu teorijsko-metodološku orijentaciju: kvantitativnu, kvalitativnu ili mješovitu… Ovdje publiciran metodološki instrumentarij, uglavnom je korišten u analitičke svrhe, pa ga s tom namjerom i u sličnom metodološkom kontekstu i objavljujemo, kao relevantno analitičko oruđe koje može koristiti različitim profilima stručnjaka i različitim profesijama i zanimanjima. Većina objavljenih studija obiluje rezultatima iz empirijskih istraživanja, koja su u razdoblju od početka 90-ih god. 20. st. do 2015., objavljena i javno promovirana, pa su brojni istraživački nalazi komentirani i evaluirani na razne načine. Pretežno je riječ o lokalnim (splitskim) ili županijskim, ali i o nacionalnim istraživačkim uzorcima i poduzorcima niza društvenih slojeva (ili strata konstruiranih po različitim kriterijima). Češće su elaborirani sociološki pristupi, dok je nekoliko interdisciplinarnih studija. Osim toga, nastojali smo u skladu s tadašnjim mogućnostima, objavljivati i u višejezičnim izdanjima. Promovirali smo javno većinu studija, davali intervjue u nizu medija (na televizijama, na radijskim postajama i po portalima, te drugim vrstama novih medija).“

Većina istraživanja obavljena je pod vodstvom sveučilišne profesorice Anči Leburić, koja je osnovala tri Metodološke biblioteke, koordinirajući uredništvo u njima. To su: (1) Teorijsko-metodološke teme, (2) Metodološke teme i (3) Teme iz posebnih metodologija.