Novosti

Publiciran Metodološki rječnik (studeni, 2014.)

Publiciran je METODOLOŠKI RJEČNIK (Metodološka biblioteka, edicija Metodološke teme, knjiga br.2, nakladnik Redak, Split) koji predstavlja originalan doprinos razvitku sociološke metodologije, a rezultat je višegodišnjeg rada splitskih mladih sociologinja Sanje Delin, Ivane Botice i Ivone Barun, u suradnji s mentoricom prof.dr.sc. Anči Leburić.

Iz recenzija:

Djelo je primjereno svojoj logičkoj, sintaktičkoj i tehničko-grafičkoj strukturi. Stil je standardan za znanstveno djelo s time da je pisano dovoljno čitko i pregledno. Ujedno prijevodi pojmova na engleskom jeziku, dodatno olakšavaju teorijski rad na predmetima istraživanja, obzirom na činjenicu kako je relevantnija literatura iz područja metodologije upravo na engleskom jeziku… Rječnik će svakako utjecati na razvitak suvremene sociološke metodologije obzirom na nedostatak ovakvih vrsta priručnika… Profesorica Leburić još jednom dokazuje kako je važna ‘istraživačka sinergija’ koja se ogleda u njezinom radu sa studentima, koji kontinuirano rezultira originalnostima i svojevrsnim znanstvenim iskoracima, pritom slijedeći misao vodilju kako razvitak teorijskog mora ići u korak s metodološkim.

Dr. sc. Maja Dadić (Sveučilište u Zagrebu)

U navedenoj su literaturi zastupljeni relevantni autorski doprinosi iz grane sociologijske metodologije… Rječnik predstavlja do sada jedinstveni pokušaj u domaćoj društvenoj znanosti da se na jednom mjestu prezentiraju svi metodologijski pojmovi značajni za sociologiju… Tekst kojim se definiraju pojmovi u ovom rječniku pisan je preglednim i jasnim stilom, čime može poslužiti kao nezamjenjiva literatura studenticama i studentima sociologije… Poseban je doprinos ovog rječnika dostupnost i preglednost metodologijskih pojmova za one autorice i autore čiji je stručni i znanstveni rad uglavnom vezan za teorijsku sociologiju.

Prof. dr. sc. Renato Matić (Sveučilište u Zagrebu)

Iz predgovora:

S obzirom na relativnu nerazvijenost i nepostojanje ovakve vrste priručnika u istraživačkim disciplinama s područja društvenih znanosti, nadamo se da će ovaj Metodološki rječnik konzistentno nadomjestiti praznine i nedostatke s kojima se aktivni istraživači svakodnevno susreću u svome radu, uoči i poslije terenskih faza istraživanja…Originalnim doprinosom smatramo obavljenu metodološku kategorizaciju koju smo konstruirali za potrebe sistematizacije ključnih metodoloških pojmova. Njih smo pretvarale u kategorije, alate i aspekte našega (svojevrsnog) istraživačkog posla u prikupljanju, analizi i sistematizaciji metodoloških značenja, tumačenja i objašnjenja svake pojedine registrirane riječi. Jasno, svaka ta riječ poprimala je metodološko značenje i ono smo nastojale artikulirati što jasnije i adekvatnije dosadašnjim stečenim spoznajama u sociologiji i u njenim posebnim znanstvenim granama. Tu smo se uglavnom koncentrirale na metodološke pojmove, pretvarajući ih u točno određene metodološke kategorije, kao što su „metodološke odrednice“ (u pogl.1), „metode, tehnike i procedure“ (u pogl.2), „statističke kategorije“ (u pogl.3), a bez kojih se kvantitativni pristupi i radovi ne mogu niti zamisliti čak i u sociologiji, zatim „imena, autore i osnivače“ (u pogl.4), ali pretežno one koji su na određeni način bitnije (in)direktno utjecali (prvenstveno svojim istraživanjima) na razvitak suvremene sociološke metodologije, te konačno (u pogl.5) pokušavamo smjestiti značajnije „pravce, orijentacije, škole, tradicije, discipline i struje“ u raznim metodologijama s područja društvenih znanosti… Svaki rječnik predstavlja golemi napor, kojega prate brojne poteškoće oko usuglašavanja, interpretiranja i sličnih stručnih zahtjeva, pa molimo čitatelje/-ice da svaku potencijalnu kritiku, zamjerku kao i pohvalu, usmjere isključivo na autorice, pošto je ova edicija rezultat njihovoga rada, pristupa i zamisli u cijelosti, pa i odgovornosti… Ipak, nadamo se da će ovaj Metodološki rječnik biti naročito koristan onim istraživačima/-cama, te posebno studentima/-cama kojima je svako teorijsko i empirijsko bavljenje nekim društvenim fenomenom ili pojavom, zapravo jedan nevjerojatan izazov kao iskorak u nešto novo, neistraženo, nepoznato…

prof.dr.sc. Anči Leburić, urednica i suautorica (Sveučilište u Splitu)