Obrazovanje

 1. osnovna škola “Šime Krstulović” u Splitu

 2. niža glazbena škola “Josip Hatze” u Splitu (smjer: violina, u klasi prof. Pintarić Mila)

 3. klasična gimnazija “Natko Nodilo” u Splitu

 4. srednja glazbena škola “Josip Hatze” u Splitu (smjer: violina, u klasi prof. Pintarić Mila)

 5. studij sociologije (metodološko usmjerenje), na Filozofskom fakultetu u Zagrebu-stekla visoku stručnu spremu 1981.

 6. postdiplomski studij sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu-obranjen magistarski rad u znanstvenom području metodologije 1990. – stekla naziv magistra društveno-humanističkih znanosti iz područja sociologije

 7. upisana u državni registar istrazivača od 1990. godine (MB 159760)

 8. obranjena doktorska disertacija 1998., na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (Odsjek za sociologiju)-stekla akademski stupanj doktora društvenih znanosti, u znanstvenom polju sociologije

Zvanja (Znanstveno - Nastavna)

 1. Izabrana 2000

  u znanstveno-nastavno zvanje docentice za znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologije, grana metodologija

 2. Izabrana 2004

  u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice za znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologije, grana metodologija

 3. Izabrana 2008

  u znanstveno-nastavno zvanje redovne profesorice za znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologije, grana metodologija

 4. Izabrana 2014

  u znanstveno-nastavno zvanje redovne profesorice u trajnom zvanju za znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologije, grana metodologija