Zaposlenja

Sociologinja - Metodologinja - Istraživačica

 1. 1981-1988

  splitske srednje škole, nastavnica Opće sociologije i Sociologije kulture

 2. 1988-1993

  Sveučilište u Splitu, Centar za socio-religijska istraživanja, analitičarka-istraživačica

 3. 1993-2003

  Sveučilište u Zadru, Filozofski fakultet – Odsjek za sociologiju, nastava iz predmeta: Metode istraživanja I i II, Sociološki praktikum I i II, Osnovni pojmovi sociologije

 4. 2001-2005

  Sveučilište u Splitu, Odjel za humanističke znanosti, nastava iz predmeta: Metodologija istraživanja jezika, Kvalitativne i kvantitativne analize jezika

 5. 2003-2005

  Sveučilište u Zadru, Odjel za sociologiju, nastava iz predmeta: Metode istraživanja I i II, Sociološki praktikum I i II

 6. Od 2003-2009

  Sveučilište u Zadru, Sveučilište u Splitu: pročelnica Odsjeka za sociologiju, članica sveučilišnoga Senata, prodekanica za znanost

 7. Od 2005

  Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet – Odsjek za sociologiju, nastava iz temeljnih predmeta: Metodološki pristupi i orijentacije, Sociološke metode, Suvremene metodološke paradigme u sociologiji 1 i 2, Kvalitativna metodologija, Kvalitativne analize u društvenim znanostima, Etički problemi u sociološkim istraživanjima, Kvantitativne analize u društvenim znanostima, Kulturološka istraživanja i metode

 8. Od 2005

  Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet – Odsjek za sociologiju, nastava iz izbornih predmeta (metodološki modul): Feministička metodologija, Medijska istraživanja i metode, Kulturalne studije, Metodologija istraživanja jezika, Postmoderno istraživanje, Analiza sadržaja

 9. Od 2004

  Sveučilište u Splitu, nastava iz predmeta (vanjska suradnja): Istraživanja mladih, Sociologija okolice, Socio-urbana istraživanja prostora, Uvod u informacijsko društvo, Poslovna komunikacija

 10. Od 2003

  Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Zadru, Sveučilište u Splitu i dr., nastava iz predmeta (postdiplomski / doktorski studiji): Metodologija istraživanja javnoga mnijenja, Metodologija istraživanja medija, Metodologija društvenih istraživanja, Metode i analize kulturoloških fenomena, Metode kulturoloških istraživanja, Mješovita metodologija, Istraživačka metodologija, Sociologija pomorstva, Etnometodologija kao istraživačka orijentacija, Kvalitativne i kvantitativne analize etnomuzikoloških istraživanja, Etički problemi u istraživanjima glazbe, Etnografska istraživanja svakodnevnice
  metodologija

Nastava na sveučilištima

 1. PREDDIPLOMSKI STUDIJI

  • Metodološki pristupi i orijentacije
  • Sociološke metode
  • Suvremene metodološke paradigme u sociologiji 1
  • Suvremene metodološke paradigme u sociologiji 2
  • Kvalitativna metodologija
  • Sociopedagoška istraživanja glazbe
  • Etnometodologija kao istraživačka orijentacija
  • Kvalitativne analize etnomuzikoloških istraživanja
  • Kvantitativne analize etnomuzikoloških istraživanja
  • Etički problemi u istraživanjima glazbe
  • Etnografska istraživanja svakodnevnice
  • Istraživanja mladih
  • Metodologija istraživanja javnoga mnijenja
  • Kvantitativne i kvalitativne analize jezika
  • Metodologija istraživanja medija
  • Socio-urbana istraživanja prostora
 2. METODOLOŠKI MODUL (IZBORNI)

  • Feministička metodologija
  • Medijska istraživanja i metode
  • Kulturalne studije
  • Metodologija istraživanja jezika
  • Postmoderno istraživanje
  • Analiza sadržaja
 3. DIPLOMSKI STUDIJI

  • Kvalitativne analize u društvenim znanostima
  • Etički problemi u sociološkim istraživanjima
  • Kvantitativne analize u društvenim znanostima
  • Kulturološka istraživanja i metode
  • Sociologija okolice
 4. DOKTORSKI STUDIJI

  • Metodologija društvenih istraživanja
  • Metode i analize  kulturoloških  fenomena
  • Mješovita metodologija (Mix Methodology)
  • Sociologija pomorstva
  • Istraživačka metodologija